Sobre mi

Dolors R. Roig

Dades de contacte

Dolors R. Roig

e-mail: dolorsrodriguezroig@gmail.com

Twitter : @Dolors_Roig

Trajectòria Acadèmica

 • Doctora en Història de l’Art per la Universitat Autònoma de Barcelona (octubre 2014)
 • Màster oficial en gestió i anàlisi del patrimoni artístic (UAB) (2007-2008)
 • Llicenciada en Historia de l’Art (UAB) (2003-2007)

Auto-definició i motivacions

Apassionada i especialitzada en la investigació i l’anàlisi de l’art amb la intenció de proporcionar coneixements per a tota la comunitat cultural. La motivació per satisfer l’ànsia d’aprenentatge es reflecteix en dos dels projectes produïts fins el moment. Un d’ells centrat en Carles Casagemas i el període del modernisme, la bohèmia, Els 4 Gats i artistes com Pablo Picasso, Isidre Nonell, Joaquim Sunyer, Steinlen, Lautrec, Daumier. I el segon, dedicat a estudiar l’art dels malalts mentals de principis de segle XX i la seva connexió amb el moviment del surrealisme, especialment La Col·lecció Prinzhon (Aloïse Corbaz, Adolf Wölfli) i les obres d’art dels surrealistes. Escric sobre els resultats proporcionats per la investigació dels meus interessos artístics. Alguns d’aquests exemples són: “La modernitat de Carles Casagemas”, “El secret més ben guardat de Carles Casagemas”, “L’evidència de la Vie”, “Nadja i el concepte de la bogeria en la mentalitat del surrealisme”, “Antonin Artaud com a paradigma del surrealista malalt mental “.

Trajectòria Professional

Actualment

Col·laboradora docent a la UOC en el postgrau Miró Studies

Estudi i certificació d’obra de Carles Casagemas Coll

Recerca, documentació i redacció històrica-artística diversa (s. XX)

Exposicions

“Carles Casagemas. L’artista sota el mite” (Museu Nacional d’Art de Catalunya) realització del text biogràfic per al catàleg “Redescobrint Carles Casagemas”.

Publicacions

 • El secret més ben guardat sobre Carles Casagemas” publicat a la revista Bonart el juny-juliol del 2013
 • El segle XIX
 • El modernisme
 • El noucentisme i les primeres avantguardes
 • Últimes tendències dels 60 i 70

Totes elles per a l’enciclopèdia catalana: Catalunya: Tota la nostra cultura, vol. II “Arquitectura, art i cinema” (Edicions 62).

Museus i Espais de creació artística

Assistent de museu i assistent de conservació al departament d’Àsia. The British Museum (Londres) a cura del Dr. Michael Willis durant el 2008 i el 2009.

Reestructuració de la sala 33 a (Amaravati Room), catalogació de peces i obres d’art del dipòsit, recerca i investigació de les noves adquisicions del departament, organització de l’event Indian Summer en motiu de l’exposició “Garden and Cosmos” el 2009 (The Royal Collection of the Mehrangarh Museum Trust, Jodhpur)

Assistent de gestió de beques i tallers a l’Hangar (Centre de producció d’arts visuals) durant el 2005 i 2006.

Altres

Conferències

“Carles Casagemas, l’amic misteriós de Pablo Picasso” en motiu del 133è aniversari del naixement de l’artista malagueny a la Fundació Palau i Fabre el 23 d’Octubre de 2014

Cursos

“El comissariat i la gestió d’exposicions” (5a edició) patrocinat per l’ACCA (Associació Catalana de Critics d’Art) al Reial Cercle Artístic de St. LLuc.

About Me

Contact details

Dolors R. Roig

e-mail: dolorsrodriguezroig@gmail.com

Twitter : @Dolors_Roig

Academic’s Career

 • PhD in history of Art at the Universitat Autònoma de Barcelona (October, 2014)
 • Official master’s degree in management and analysis of the artistic heritage (UAB) (2007-2008)
 • Graduated in History of Art (UAB) (2003-2007)

Auto-definition and motivations

Passionate and specialized in the research and analysis of art with the aim of providing knowledge for the entire cultural community. The motivation to satisfy the craving of learning is reflected in two of the projects produced so far. One of them focused on Carles Casagemas and in the period of modernism, the Bohemian, Els 4Gats and artists such as Pablo Picasso, Isidre Nonell, Joaquim Sunyer, Lautrec, Steinlen, Daumier. And the second, devoted to studying the art of the mentally ill artists in the early 20th century and their connections with the movement of surrealism, especially the Prinzhon collection (Aloïse Corbaz, Adolf Wölfli) and the art works of the Surrealists. I write about the results provided by the research of my artistic interests. Some of these examples are: “the modernity of Carles Casagemas,” “The best kept secret of Carles Casagemas,” “evidence of la Vie”, “Nadja and the concept of madness in the mindset of Surrealism”, “Antonin Artaud as a paradigm of the surreal mental illness”.

Professional Career

Currently

Tutor Lifelong learning at UOC for the postgraduate in Miró Studies

Study and certification of artworks by Carles Casagemas Coll

Research and historical-artistic writting

Exhibitions

“Carles Casagemas. The artist under the myth “(Museu Nacional d’Art de Catalunya) realization of biographical text for the catalogue” Rediscovering Carles Casagemas. ”

Publications

 • “The best kept secret about Carles Casagemas” published in Bonart magazine in June-July 2013
 • The XIX century
 • El Modernisme
 • El Noucentisme and the first avant-garde movements
 • Latest art trends of the 60’s and 70’s

All of them for the enciclopèdia catalana: Catalunya: all our culture, vol. II “Architecture, art and cinema” (Edicions 62)

Museums and artistic creation spaces

Museum assistant and curator assistant at the Department of Asia. The British Museum (London) under the care of Dr. Michael Willis during the 2008 and 2009.

33a room restructuration (Amaravati Room), cataloguing pieces and artworks of the deposit, research and investigation of the new acquisitions of the Department, organization of the Indian Summer on the occasion of the exhibition “Garden and Cosmos” in 2009 (The Royal Collection of the Mehrangarh Fort Museum Trust, Jodhpur)

Management assistant for the scholarships and workshops for artists in Hangar (Visual Arts Production Centre) during 2005 and 2006.

Other

Lectures

“Carles Casagemas, the mysterious friend of Pablo Picasso” on the occasion of the 133 anniversary of the birth of the Malaga born artist at the Fundació Palau i Fabre on 23 October 2014

Courses

“Curating and managing exhibitions” (5th Edition) sponsored by ACCA (Catalan Association of Art Critics) in Reial Cercle Artístic de St. LLuc.

Tasks

Study and certification of Carles Casagemas Coll artworks

Deixa un comentari - Please, leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s