Casagemas i Picasso

Pablo Picasso, artista depredador, transgressor, volcà en erupció permanent, va morir el 1973 després d’una llarga trajectòria plena d’èxits i diferents etapes creatives. Agafar la seva figura i comparar-la directament amb la de Carles Casagemas és simplement injust i incoherent. No es pot establir un paral·lelisme entre ambdós en termes generals tenint en compte que Picasso va viure 92 anys i Casagemas 20.

Picasso ha aclaparat la figura de Casagemas al llarg d’aquests anys tot i que gràcies a això i la relació d’amistat que van tenir, el malaguanyat artista català no ha caigut en l’oblit i per sempre més formarà part de totes les biografies picassianes. El seu suïcidi, trencà irremeiablement la seva trajectòria i li atorgà una aura maleïda que s’engrandí descomunalment al provocar a Picasso l’entrada en les avantguardes a través de la coneguda etapa blava.

La manera d’establir un paral·lelisme entre ambdós és situar-los en context i prenent les respectives trajectòries formatives, des del 1894-95 fins el 1901. Cal desvincular-nos de la trajectòria posterior de Picasso i prendre única i exclusivament el període coincident amb Casagemas. Solament d’aquesta manera podem fer una comparativa equiparable.

Aquí trobareu una aproximació als seus camins paral·lels així com la reciprocitat artística que va haver entre tots dos, no solament en influència sinó també a través de la mirada pròpia de cadascun.

Casagemas and Picasso

Pablo Picasso, predator, transgressor artist, permanent volcano erupting, died in 1973 after a long career full of successes and different creative stages. Catch his figure and compare it directly with Carles Casagemas one is simply unfair and incoherent. You cannot establish a parallelism between them in general terms, taking into account that Picasso lived 92 years and Casagemas 20.

Picasso has overwhelmed the figure of Casagemas throughout these years, although thanks to this and the friendship that they had, the wasted Catalan artist hasn’t fallen into oblivion and forever will be part of all the Picasso’s biographies. His suicide broke his career inevitably and granted him a damn aura that’s been oversized due to Picasso’s entry into the avant-garde through the famous blue period.

The way to establish a similarity between them is locate them in context and taking their respective formative periods, from 1894-95 until 1901. We must dissociate them from the subsequent trajectory of Picasso and take only and exclusively the period coincident with Casagemas. Just in this way we can make a similar comparison.

Here you will find an approach to their parallel paths as well as the artistic reciprocity that was between them, not only influence but also through their own view.

 

top

Deixa un comentari - Please, leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s