Manuel Casagemas Labrós

medalló manuel

Autor desconegut.  Manuel Casagemas Labrós

Fotografia en paper, plastificada i sobre placa metàl·lica

c. 1875

Manuel Casagemas Labrós (Granollers 1832 – Barcelona 1898) era fill de Juan Antonio Casagemas Sauri (Moià 1796 – Barcelona 1857) i Teresa Labrós Ferrer (Barcelona 17?? – Barcelona 1859) un matrimoni amb propietats al Bages, Sitges i Barcelona on després de casar-se el 1822 s’acaben traslladant definitivament.

Va ser un home amb diverses professions i càrrecs. Va començar com a dependent en una casa de comerç i seguidament es va fer comptable d’una casa de llibres. Sent procurador delegat de Granollers es fa armador i munta una empresa de fabricació de vaixells amb un altre soci sota el nom de Resa y Casagemas. El primer vaixell fabricat per aquesta societat va naufragar i això va provocar el tancament i rescissió de l’empresa.

El 1860 ingressa com a soci resident a l’Ateneu Català inscrivint-se en la secció de comerç de la entitat. El 1872 la fusió de l’Ateneu Català amb el Casino Mercantil Barcelonès dona lloc a l’Ateneu Barcelonès, del qual Manuel seguirà formant part fins la seva mort.

Durant el període de 1862 i 1868 forma part del taller d’escenografia de Frederic Soler i Rovirosa al gran teatre del Liceu. Al Museu Frederic Marès es conserven dos llibres amb dibuixos de figurins i caricatures realitzats per Ramon Tusquets, Joan Ballester, F. Soler i Rovirosa i per Manuel Casagemas Labrós (autor de la gran majoria dels dibuixos).

El seu vincle amb els principals cercles de l’època i la seva amistat amb personalitats com Apel·les Mestres, Felip Pedrell o Jacint Verdaguer, ratifiquen la seva faceta d’home culte.

El 1868 obté el càrrec de vice-cònsol dels Estats Unit d’Amèrica a Barcelona i el 1883 també de Suècia i Noruega.

A més d’ocupar els corresponents vice-consolats esdevé l’Administrador del Banc de Catalunya, feina a la qual acabà renunciant per passar a fer oposicions a Madrid amb l’objectiu d’esdevenir traductor-intèrpret jurat. L’última professió que se li coneix és la de secretari de la Companyia Transatlàntica empresa a la qual ja pertanyia el 1885, on treballà fins que va morir el desembre de 1898.

top

Manuel Casagemas Labrós

Manuel Casagemas Labrós (1832 Granollers –  1898 Barcelona) son of Juan Antonio Casagemas Sauri (1796 Moià – 1857 Barcelona) and Teresa Labrós Ferrer (17?? Barcelona – 1859 Barcelona) a marriage with properties in Bages, Sitges and Barcelona where they moved definitely after get married in 1822.

He had many different professions and occupations. Started as employee in a trading house and then he became a countable in a book store. Being delegate procurator in Granollers he was shipowner and opened a boat manufacture company with another partner under the name of Resa y Casagemas.

The 1860 he joins as a resident partner in the Ateneu Català registering to the trade section of the entity. The 1872 the fusion between the Ateneu Català with the Casino Mercantil Barcelonès gave rise to the Ateneu Barcelonès, and Manuel joined it till his death.

During the period from 1862 and 1868 he formed part of the scenography workshop of Francesc Soler i Rovirosa at the great theater of Liceu. The Museu Frederic Marès of Barcelona owns two drawing books with figurines and caricatures made by Ramon Tusquets, Joan Ballester, F. Soler i Rovirosa and Manuel Casagemas Labrós (author of most of them).

His link with the main circles of the time and his friendship with personalities like Apel·les Mestres, Felip Pedrell or Jacint Verdaguer confirm his role as a cultured man.

The 1868 gets the charge of vice-consul of the United States of America in Barcelona and the 1883 also of Sweden and Norway. Besides occupying the vice-consulates he also is the Administrator of the Banc de Catalunya, job he quit to doing oppositions in Madrid for becoming traductor sworn interpretar. His last known profession is secretary of the Companyia Trasantlàntica, company which already belonged in 1885 and where he worked until his death in December 1898.

top